LOOP og nye tall for avfallsmengden i 2007

LOOP er en organisasjon som jobber med kildesortering i Norge. I det siste har jeg fått et veldig positivt inntrykk av dem pga. bra kontakt med dem gjennom Twitter (selv om de selvsagt burde ha vært på identi.ca :)).

På kildesorteringsguiden.no har LOOP en fin tjeneste hvor du kan sjekke hva du skal gjøre med forskjellig type avfall, og hvilke ordninger din kommune har for kildesortering. De har også en blogg på samme side, og i går skrev de litt om friganisme og nevnte frigan.no! Takk for det!

I samme bloggpost forteller de også at det nå har kommet foreløpige tall om avfall i Norge i 2007 fra SSB. De skriver blant annet:

Det oppsto 10,7 millioner tonn avfall i norske bedrifter og husholdninger i 2007, en økning på 6 prosent fra året før. Veksten i avfallsmengder siden 1995 har nå passert veksten i økonomien, målt ved BNP. Årsaken er sterk økning i mengden avfall fra næringslivet de siste tre årene.

Og

Husholdningenes avfallsmengder har vokst jevnt siden 1995, med til sammen 71 prosent. Dette er mer enn både veksten i BNP på 42 prosent, og veksten i husholdningenes konsum på 63 prosent.

Triste tall. Det eneste positive er at mye også blir gjenvunnet, men prosentandelen som gjenvinnes øker ikke. Og selv om gjenvinning er bra, så krever også det nokså mye resurser. Å senke forbruket er helt klart det viktigste!

Tags: ,